TS EN ISO/IEC 17025

Eğitim / Danışmanlık

TS EN ISO 15189

Eğitim / Danışmanlık

TS ISO/IEC 27001

Eğitim / Danışmanlık

TS EN ISO/IEC 17024

Danışmanlık

Metod Validasyonu

Eğitim

Ölçüm Belirsizliği

Eğitim

Laboratuvar Kalite Kontrol

Eğitim

TS EN ISO/IEC 17020

Danışmanlık

Kalibrasyon

Eğitim

TS EN ISO 19011

Eğitim

SPC/IPK

Eğitim

Laboratuvar Kurulumu

Danışmanlık

 • iso 17025

  Laboratuvar Akreditasyonu Eğitimi

  Kalite Yönetim Sistemi standartlarında önemle belirtilen kalite yönetim prensipleri, insan kaynakları yönetiminin önemini ve uygun eğitim ihtiyacını vurgular. Bu prensipler, müşterilerin, kuruluşun kendi personelinin yeterliliğini iyileştirmede kullandıkları stratejiyi gösterme yeteneğini ve kendi insan kaynaklarına ilişkin kuruluş taahhüdünü, değerlendirmesini ve uygulamasını öngörür. Kuruluşlarda çalışan her kademedeki personel, müşteri taleplerinin ve beklentilerinin sürekli olarak arttığı hızla değişen pazarda, gerekli kalitede ürün sağlamak üzere, kuruluş taahhüdünü yerine getirmek için eğitilmelidir.

  Personel performansı dahil, sürekli iyileşmeye ilişkin kuruluş hedefleri; pazardaki değişimler, teknolojik yenilikler dahil çok sayıda iç ve dış faktörlerden, müşteri ve tarafların taleplerinden etkilenebilir. Bu tip değişiklikler, ihtiyaçlarla ilgili kuruluş yeterlilik analizinin yapılmasını gerektirebilir. KALİTE REHBERİ’nin rolü kuruluşların hedeflerine ulaşması için eğitim ihtiyaçlarını belirleme ve analiz etmede, eğitimi tasarımlamada, plânlamada, eğitimin verilmesi, eğitim prosesinin iyileştirilmesi, izlenmesi ve eğitim sonuçlarının değerlendirilmesinde kuruluşa yardım etmek üzere rehberlik sağlamaktır. KALİTE REHBERİ sürekli iyileştirme için eğitimin katkısını vurgulamakta ve kuruluşlara daha etkin ve etkili eğitim sağlamada yardımcı olmayı amaçlamaktadır

  Laboratuvar Akreditasyonu Danışmanlığı

  Kalite yönetim sistemlerinin gerçekleştirilmesinde bazı kuruluşlar tamamen kendi personeli ile çalışmayı tercih ederken bazı kuruluşlar kendi dışlarındaki danışmanların hizmetlerinden faydalanır. Bir kuruluş tarafından danışmanın seçilmesi sonuçta elde edilecek olan kalite yönetim sisteminin kuruluşun planlanan
  hedeflerine en verimli ve etkili bir şekilde ulaşmak için yeterli olmasının sağlanması bakımından önemlidir. Kalite yönetim sistemi, danışmanın hizmetlerinden faydalanırken bile kuruluşun üst yönetiminin katılımı ve taahhüdü kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesi için kilit faktörlerdir.

  Danışman Kuruluşun veya Danışmanın rolü genel olarak aşağıdakileri içerir;
  a) Kalite yönetim sisteminin tasarımının ve uygulanmasının kuruluşun kültürüne, özelliklerine, eğitim seviyesine ve özel iş ortamına uygun olmasının sağlanması konusunda kuruluşa yardımcı olmak,
  b) Kalite yönetimi kavramını kuruluşun tamamında açık ve anlaşılır şekilde göstermek, kalite yönetim prensiplerinin anlaşılmasına ve benimsenmesine özel dikkat sarf etmek,
  c) Her seviyedeki ilgili kişilerle iletişim kurmak, onların aktif olarak kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesine katılmalarını sağlamak,
  d) Kuruluşa kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan uygun proseslerin belirlenmesi ile bunların birbirine göre önem derecelerinin tespiti ve birbirleri ile etkileşimleri konularında tavsiyelerde bulunmak ve destek vermek,
  e) Proseslerin etkin şekilde planlanması, çalıştırılması ve kontrolünün sağlanması için gerekli dokümantasyon ihtiyacının belirlenmesi konusunda kuruluşa yardımcı olmak,
  f) Kuruluşu iyileştirme fırsatlarını arama konusunda teşvik etmek üzere kalite yönetim sistemi proseslerinin etkinliklerini ve verimliliklerini değerlendirmek,
  g) Kuruluş içinde proses yaklaşımını ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek,
  h) Kuruluşun kalite yönetim sistemini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin belirlenmesine yardımcı olmak,
  i) Uygun olan hallerde, kuruluşa kalite yönetim sistemi ile diğer ilgili yönetim sistemleri arasındaki ilişkilerin tespiti konusunda yardımcı olmak.

  AKREDİTASYON

  Uyumlaştırılmış standartlar ve uygulanabilir olduğunda ilgili sektör programlarında tanımlanan ek şartlar ile belirlenmiş spesifik uygunluk değerlendirme faaliyetlerini (deney/muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb.) yürütmek için şartları karşılayan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının yeterliliğinin Ulusal Akreditasyon Kuruluşu tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

  Akreditasyon gönüllük esasına bağlı olup bir zorunluluk değildir. Ürünlerin belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine göre yeterliliğini tespit etmek için yapılan deney, muayene ve belgelendirme işlemleri "uygunluk değerlendirmesi" tanımı içinde yer almaktadır. Akredite bir kuruluş tarafından bir ürün ya da hizmetin belgelendirilmesi o ürün ya da hizmetin kullanıcı tarafından güvenli olarak algılanmasına yardımcı olmaktadır. Bu sistematik sayesinde akreditasyon, ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır.

  Akreditasyon kuruluşlarının, yasal düzenlemeler ile verilen görevlerini tarafsız olarak yerine getirmeleri, idari ve mali bağımsızlık sahibi olmaları, genel bütçeden gereken yardımları alabilmeleri, akreditasyon hizmetinin etkilediği ekonomik operatörlerin bünyede temsil edilmesi şeklindeki özelliklerine, TS EN ISO/IEC 17011 no'lu Uluslararası Standard’da yer verilmektedir. Ulusal akreditasyon kuruluşlarının ve sistemlerinin ilgili uluslararası standardlarda tarif edilen özelliklere uyması, akreditasyon işlemlerinin kabul edilebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

  İlgili Standardlar

  TS EN ISO/IEC 17011 - Uygunluk Değerlendirmesi — Uygunluk Değerlendirmesi Yapan Kuruluşları Akredite Eden Akreditasyon Kuruluşları İçin Genel Şartlar

  TS EN ISO/IEC 17020 - Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılması İçin Genel Kriterler

  TS EN ISO/IEC 17021 - Uygunluk Değerlendirmesi – Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar

  TS EN ISO/IEC 17024 - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar

  TS EN ISO/IEC 17025 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar

  TS EN ISO/IEC 17065 - Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar

  TS EN ISO/IEC 17043 - Uygunluk Değerlendirmesi - Yeterlilik Deneyi İçin Genel Kurallar

  ISO GUIDE 34 - General Requirements For The Competence Of Reference Material Producers

  TS ISO 14065- Sera gazları - Akreditasyon veya Diğer Karşılıklı Tanıma Formlarında Kullanmak İçin Sera Gazı Validasyonu ve Verifikasyonunu Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar

Referanslar

PETROL OFİSİ A.Ş. AKARYAKIT LABORATUVARLARI
POLİSAN
SAYBOLT CATONI PERSA GÖZETME EKSPERTİZ VE KONTROL A.Ş.
KARDEMİR A.Ş.
BORUSAN MANNESMAN İZMİT BORU FABRİKASI
KALE SERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK A.Ş.
TARIM BAKANLIĞI
ÇALIŞMA BAKANLIĞI (İSGÜM)
KAVAKLIDERE
İSFALT
KARAYOLLARI
ABB
YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALİ KİMYA LABORATUVARI
ETİ MADEN
FIRATPEN
HABAŞ
LİNDE GAZ A.Ş. GEBZE ŞUBESİ
TCDD ZEMİN VE JEOTEKNİK GRUP HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HES KABLO
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DEFACTO
İZMİT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU LABORATUVARI
RE-CONSULT RÜZGAR ENERJİSİ DAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Re-consult Rüzgar Laboratuvarı
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE KORUMA ATIK MAD. DEĞERLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 (262) 721 12 97 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.