İç Tetkik Hizmeti

Amaç ve Kapsam:

Kuruluşların yönetim sistemlerinin uygulamakta oldukları yönetim sistemi standartlarına göre tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirildiğini teyit etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için, bağımsız ve dokümante edilmiş bir prosestir.

Hizmet Sunumunda İzlenecek Yol:

·                İç Tetkik Kapsamının Belirlenmesi

·                İç Tetkik Sözleşmesinin Yapılması

·                İç Tetkik Planının Oluşturulması

·                Detay Planların Oluşturulması

·                Doküman Tetkikinin Yapılması ve Raporlanması

·                Saha Tetkikinin Yapılması ve Raporlanması

·                Uygunsuzluk Formlarının Açılması

·                Uygunsuzlukların Takibi ve Kapatılması

Proje Süresi:

Her bir Kuruluş için, ihtiyacına ve kapsamına özel olarak bir iç tetkik projesi hazırlanmakta ve teklif sunulmaktadır.

TS EN ISO/IEC 17025, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC 17021-1, TS EN ISO 17034, TS EN ISO/IEC 17043, TS EN ISO/IEC 17065, TS EN ISO 15189, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001 standartları kapsamında iç tetkik hizmeti sunulmaktadır. Teknik uzman gereken konularda sözleşme esnasında kuruluşa bildirim yapılır ve teknik uzman kuruluş tarafından temin edilir.

İlgili Standart:

TS EN ISO 19011:2018 - Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu