Laboratuvar Kurulumu Danışmanlığı

Amaç ve Kapsam:

Kuruluşların ihtiyaç duyduğu laboratuvarların kurulumu için danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Danışmanlık Hizmeti Sunumunda İzlenecek Yol:

·                Laboratuvarın hizmet alanı ile ilgili yasal mevzuatın araştırılması

·                Laboratuvarda verilmek istenen hizmet kapsamında ulusal/uluslararası deney ve kalibrasyon metotlarının seçilmesi

·                Laboratuvar altyapısının yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak projelendirilmesi

·                Cihaz/malzeme teknik şartnamelerinin hazırlanması ve seçilmesi

·                Cihaz/malzemelerin teknik şartnamelere göre girdi kontrollerinin yapılması

·                Personele standartlara göre metot eğitimlerinin sunulması

Proje Süresi:

Her bir Laboratuvar için, ihtiyacına ve kapsamına özel olarak bir danışmanlık projesi hazırlanmakta ve teklif sunulmaktadır.

İlgili Standart:

TS EN ISO/IEC 17025:2017 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler

TS EN ISO 15189:2014 - Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik İçin Şartlar