METOT VALİDASYONU/VERİFİKASYONU

Metot Validasyonu/Verifikasyonu Danışmanlığı

Amaç ve Kapsam:

Laboratuvarların ihtiyaç duyduğu validasyon ve verifikasyon çalışmaları için planlama yapmak ve istatistiksel değerlendirmelerin yapılarak metot validasyonu/verifikasyonu raporlarının hazırlanması için danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Danışmanlık Hizmeti Sunumunda İzlenecek Yol:

·                Metot Listesi Gözden Geçirilir 

·                Validasyon/Verifikasyon Planları Oluşturulur

·                İstatistiksel Değerlendirmeler için Excel sayfaları oluşturulur.

·                Sonuçların Kabul Kriterlerinin karşılaması durumu için değerlendirmeler yapılır.

·                Metot Validasyon/Verifikasyon raporları hazırlanır.

Proje Süresi:

Her bir Laboratuvar için, ihtiyacına ve kapsamına özel olarak bir danışmanlık projesi hazırlanmakta ve teklif sunulmaktadır.

İlgili Standart:

TS EN ISO/IEC 17025:2017 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler

TS EN ISO 15189:2014 - Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik İçin Şartlar