TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Amaç ve Kapsam:

Kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen çevre şartlarına tepki vermek için bir çerçeve sağlamaktır. TS EN ISO 14001 standardı, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği amaçlanan çıktılarına erişmek için kuruluşlara şartlar belirler. 

Çevre yönetimi için sistematik bir yaklaşım, üst yönetime bilgi ile aşağıdakilerle, uzun süreli başarı oluşturma ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı için seçenek oluşturur.

Danışmanlık Hizmeti Sunumunda İzlenecek Yol:

·                Standart Eğitiminin Sunulması

·                Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Belirlenmesi

·                Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama

·                Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi

·                Dokümantasyon Eğitimi

·                Ana Dokümanların Oluşturulması (Prosedür, Talimat)

·                Destek Dokümanların Oluşturulması

·                Kalite El Kitabının Oluşturulması

·                Sistemin Uygulanması

·                İç Tetkikçi Eğitimi

·                Doküman Gözden Geçirme

·                Tetkik Öncesi Hazırlıkların Gözden Geçirilmesi

·                Belgelendirme İçin Başvuru

·                İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesinin Yapılması

·                Belgelendirme Tetkiki

·                Takip Faaliyetleri İçin Rehberlik (Gerekirse)

Proje Süresi:

Her bir Kuruluş için, ihtiyacına ve kapsamına özel olarak bir danışmanlık projesi hazırlanmakta ve teklif sunulmaktadır.

İlgili Standart:

TS EN ISO 14001:2015 - Çevre Yönetim Sistemleri – Şartlar ve Kullanım Kılavuzu