TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Amaç ve Kapsam:

TS EN ISO 9001 standardı, Uluslararası Standard Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan ve halen Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirmeye esas model olarak uygulanmakta olan bir Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır. ISO 9000 serisi standartlar yayınlandığı 1987 yılından itibaren Kalite Yönetim Sistemleri konusunda geniş bir uygulama alanı bulmuştur.

Danışmanlık Hizmeti Sunumunda İzlenecek Yol:

·                Standart Eğitiminin Sunulması

·                Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Belirlenmesi

·                Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama

·                Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi

·                Dokümantasyon Eğitimi

·                Ana Dokümanların Oluşturulması (Prosedür, Talimat)

·                Destek Dokümanların Oluşturulması

·                Kalite El Kitabının Oluşturulması

·                Sistemin Uygulanması

·                İç Tetkikçi Eğitimi

·                Doküman Gözden Geçirme

·                Tetkik Öncesi Hazırlıkların Gözden Geçirilmesi

·                Belgelendirme İçin Başvuru

·                İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesinin Yapılması

·                Belgelendirme Tetkiki

·                Takip Faaliyetleri İçin Rehberlik (Gerekirse)

Proje Süresi:

Her bir Kuruluş için, ihtiyacına ve kapsamına özel olarak bir danışmanlık projesi hazırlanmakta ve teklif sunulmaktadır.

İlgili Standart:

TS EN ISO 9001:2015 - Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar