TS EN ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu Danışmanlığı

Amaç ve Kapsam:

Sektör ayırımı yapmaksızın, uluslararası standart olan TS EN ISO/IEC 17020 standardını uygulayarak muayene yapan tarafsız kuruluşların yeterliliğinin tanınması ve standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesi kapsamında sunulacak danışmanlık hizmetinin içeriğini tanımlar.

Danışmanlık Hizmeti Sunumunda İzlenecek Yol:

·                Standart Eğitiminin Sunulması

·                Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Belirlenmesi

·                Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama

·                Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi

·                Ana Dokümanların Oluşturulması (Prosedür, Talimat)

·                Destek Dokümanların Oluşturulması

·                Kalite El Kitabının Oluşturulması

·                Sistemin Uygulanması

·                İç Tetkikçi Eğitimi

·                Doküman Gözden Geçirme

·                Tetkik Öncesi Hazırlıkların Gözden Geçirilmesi

·                Akreditasyon İçin Başvuru

·                İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesinin Yapılması

·                Akreditasyon Tetkiki

·                Takip Faaliyetleri İçin Rehberlik (Gerekirse)

Proje Süresi:

Her bir Muayene Kuruluşu için, ihtiyacına ve kapsamına özel olarak bir danışmanlık projesi hazırlanmakta ve teklif sunulmaktadır.

İlgili Standart:

TS EN ISO/IEC 17020:2012 - Uygunluk Değerlendirmesi - Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar