Entegre Yönetim Sistemleri

Entegre Yönetim Sistemleri, Kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konulardaki yönetim sistemlerinin tek bir çatı altında toplanarak bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kurulan sistemlerdir. Müşteriler tarafından talep edilen yönetim sistemlerinin çeşitliliği, aynı anda kuruluşta birden çok yönetim sistemimin işletilmesini gerektirmektedir. Bu sistemlerin farklı yapılarda ve bakış açılarında kurulmuş olması, sistemlerin yönetilmesinde güçlükler yaratmaktadır. Farklı sistmelerin ayrı ayrı yönetilmesi de ilave yönetim ve denetim maliyeti getirmektedir. Bu sebeple karşılaşılacak sorunların aşılması için sistemler Entegre Yönetim Sistemi olarak kurulabilir ya da mevcut sistemler sonradan entegre hale getirilebilir.

Danışmanlık Hizmeti Sunumunda İzlenecek Yol

 • Standard Eğitimlerinin Alınması
 • Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama
 • Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Belirlenmesi
 • Çevre Etkisi ve Boyutları Analizi
 • Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Risk Analizleri
 • Destek Dokümanların oluşturulması
 • Kalite El Kitabının Oluşturulması
 • Sistemin Uygulanması
 • İç Tetkikçi Eğitimi
 • Doküman Gözden Geçirme
 • Tetkik Öncesi Hazırlıkların Gözden Geçirilmesi
 • Belgelendirme İçin Başvuru
 • Belgelendirme Tetkiki
 • Takip Faaliyetleri İçin Rehberlik (Gerekirse)

 

İlgili Standard

TS EN ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

TS EN ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi - Şartlar ve Kullanım Kılavuzu

TS EN ISO 13485 - Tıbbi Cihazlar - Kalite yönetim sistemleri – Mevzuat Amaçları Bakımından Şartlar

TS EN ISO 22000 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar

TS ISO/IEC 27001 - Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler

+90 (262) 721 12 97 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.