TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan ve halen Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirmeye esas model olarak uygulanmakta olan bir Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır. ISO 9000 serisi standardlar yayınlandığı 1987 yılından itibaren Kalite Yönetim Sistemleri konusunda geniş bir uygulama alanı bulmuştur.
Kalite Yönetim Sistemi, 8 Temel Kalite Prensibine dayanmaktadır (TS EN ISO 9004);
Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.
Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımını sağlamak için uygun ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.
Kişilerin Katılımı : Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
Proses Yaklaşımı : Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
Yönetimde Sistem Yaklaşımı : Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.
Sürekli İyileştirme : Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım : Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri : Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini artırır.

Danışmanlık Hizmeti sunumunda İzlenecek Yol

 • Standard Eğitiminin Alınması
 • Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama
 • Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Belirlenmesi
 • Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Proseslerin Belirlenmesi
 • Destek Dokümanların oluşturulması
 • Kalite El Kitabının Oluşturulması
 • Sistemin Uygulanması
 • İç Tetkikçi Eğitimi
 • Doküman Gözden Geçirme
 • Tetkik Öncesi Hazırlıkların Gözden Geçirilmesi
 • Belgelendirme İçin Başvuru
 • Belgelendirme Tetkiki
 • Takip Faaliyetleri İçin Rehberlik (Gerekirse)


İlgili Standard

TS EN ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

+90 (262) 721 12 97 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.