TS ISO/IEC 27799 Sağlık Kurumlarında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu Uluslararası Standard sağlık kuruluşları ve diğer kişisel sağlık bilgilerini korumakla görevli kişiler ve/veya kurumların ISO/IEC 27002 uygulayarak bu bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini en iyi nasıl koruyacakarına rehberlik eder. Daha belirgin olarak, bu Uluslararası Standard sağlık sektörünün ve kendisine özgü çalışma ortamlarının özel bilgi güvenliği yönetimi ihtiyaçlarını adresler. Kişisel bilgi güvenliği ve korunması bireyler, şirketler kurumlar ve hükümetler için önemli olmasının yanı sıra sağlık sektöründe kişisel sağlık bilgisinin gizlilik, bütünlük, denetlenebilirlik ve erişilebilirliğini sağlamak açısından bazı özel gereklilikleri vardır. Bu tür bilgiler birçoğu tarafından kişisel bilgilerin en gizli olanları olarak görülür. Bakım konularının gizliliği muhafaza ediliyorsa bu gizlilğin korunması esastır. Sağlık bilgisinin bütünlüğü, hasta güvenliğini sağlamak için korunmalıdır, ve bu güvenliğin en önemli bileşeni, bilginin tüm yaşam döngüsünün denetlenebilir olmasını sağlamaktır. Sağlık bilgisinin erişilebilirliği etkin sağlık hizmeti sağlayabilmek için de son derece önemlidir. Sağlık bilişim sistemleri doğal afetler, sistem arızaları ve hizmet engelleme saldırıları karşısında operasyonun devamını sağlamak için türüne az rastlanır talepleri yerine getirmesi gerekir. Sağlık bilgisinin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini korumak için sağlık sektörüne özel bir uzmanlık gerekir.

Danışmanlık Hizmeti Sunumunda İzlenecek Yol

 • Standard Eğitiminin Alınması
 • Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama
 • Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Belirlenmesi
 • Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Varlıkların Belirlenmesi
 • Risk Değerlendirmesi
 • Destek Dokümanların oluşturulması
 • Kalite El Kitabının Oluşturulması
 • Sistemin Uygulanması
 • İç Tetkikçi Eğitimi
 • Doküman Gözden Geçirme
 • Tetkik Öncesi Hazırlıkların Gözden Geçirilmesi
 • Belgelendirme İçin Başvuru
 • Belgelendirme Tetkiki
 • Takip Faaliyetleri İçin Rehberlik (Gerekirse)


İlgili Standard

Sağlık bilişim - Sağlık Bilgi güvenliği yönetimi kullanarak ISO / IEC 27002

+90 (262) 721 12 97 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.