Dokümantasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Yönetim sistemleri dokümantasyonu içinde yer alan kalite politikasının ve kalite hedeflerinin, kalite el kitabının, ilgili standardın öngördüğü prosedürlerin ve proseslerin etkin planlanmasını, uygulanmasının ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanların kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak TS EN ISO 10013 standardına göre hazırlanmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

o      TS ISO TR 10013 Standardı

o      Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı

o      Yönetim Sistemi Dokümantasyonu

·                Genel

·                Amaçlar ve Faydalar

·                Kalite Politikası ve Hedefleri

·                Kalite El Kitabı

·                Dokümante Edilmiş Prosedürler

·                Çalışma Talimatları

·                Formlar

·                Kalite Plânları

·                Şartnameler

·                Dış Kaynaklı Dokümanlar

·                Kayıtlar

o      Yönetim Sistemi Dokümantasyonunu Hazırlama Prosesi

·                Hazırlama Sorumluluğu

·                Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Hazırlama Metodu

·                Atıf Kullanılması

o      Yönetim Sistemi Dokümanlarının Onay, Yayım ve Kontrol Prosesi

·                Gözden Geçirme ve Onay Dağıtım

·                Değişikliklerin Yapılması

·                Yayın ve Değişiklik Kontrolü

·                Kontrolsüz Kopyalar

o      Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitimin Süresi:

1 Gün.

Ön Şart:

Bir ön şart bulunmamaktadır.

Notlar:

Bu Eğitime Katılacakların Yönetim Sistemleri Temel Eğitimlerini Almış Olmaları tavsiye edilmektedir.