Dokümantasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kalite Yönetimi Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin, Kalite El Kitabının, standardın öngördüğü prosedürlerin, proseslerin etkin planlanmasın, uygulanmasının ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanların kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

    - Kalite Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı

    - Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu

        -> Genel

        -> Amaçlar ve Faydalar

        -> Kalite politikası ve hedefleri

        -> Kalite el kitabı

        -> Dokümante edilmiş prosedürler

       -> Çalışma talimatları

        -> Formlar

        -> Kalite plânları

        -> Şartnameler

        -> Dış kaynaklı dokümanlar

        -> Kayıtlar

    - Kalite yönetim sistemi dokümantasyonunu hazırlama prosesi

        -> Hazırlama sorumluluğu

        -> Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu hazırlama metodu

        -> Atıf kullanılması

    - Kalite yönetim sistemi dokümanlarının onay, yayım ve kontrol prosesi

        -> Gözden geçirme ve onay Dağıtım

        -> Değişikliklerin yapılması

        -> Yayın ve değişiklik kontrolü

        -> Kontrolsüz kopyalar

    - Pratik ve Örnek Çalışmalar

 Eğitimin Süresi

1 Gün

Not : Bu Eğitime Katılacakların Yönetim Sistemleri Temel Eğitimlerini Almış Olmaları Gerekmektir.