Genel Kalibrasyon ve Sertifikaların Değerlendirilmesi Eğitimi

Eğitim Amacı

Katılımcılara, genel kalibrasyon ve metroloji konusunda bilgiler vererek, cihazların kalibrasyon sertifikalarının ve referans malzeme sertifikalarının doğru yorumlanabilmesini sağlayacak teorik ve pratik bilginin sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği

    - Metroloji ve Kalibrasyon (Özet)

    - Tarihçesi

    - Kalibrasyonun Faaliyet Alanları ( Yasal Metroloji, Endüstriyel Metroloji, Bilimsel Metroloji)

    - SI Birimler Sistemi

    - Metroloji ve Kalibrasyon ile İlgili Terimler

    - Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Metrolojik İzlenebilirliğin Sağlanması

    - Ölçüm Belirsizliği ve Ölçüm Belirsizliğinin İstatistiksel İfadesi

    - Örnek Bir Kalibrasyon Metodunun ve Ölçüm Belirsizliği Hesabının Açıklanması

    - Sertifikaların İçeriğinin Kontrolü (ISO/IEC 17025 ve ISO GUIDE 34)

    - Kalibrasyon Noktaları ve Kalibrasyon Kabul Kriterleri

    - Sapma Değerlerinin Kontrolü ve Kabulü

    - En İyi Ölçüm Yeteneği/Ölçüm Belirsizliği Değerinin Kontrolü ve Kabulü

    - Sertifikalarının Örnek Olarak Değerlendirilmesi.

    - Dahili Kalibrasyon ve Doğrulama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

    - Kalibrasyon Sıklığının Belirlenmesi

    - Genel Değerlendirme

Ön Şart

Bir Ön şart bulunmamaktadır.

Eğitimin Süresi

1 Gün