Genel Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi

Genel Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Genel metroloji ve kalibrasyon konusunda bilgiler vererek yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği kalibrasyon sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili genel bilgiler aktarılacaktır.

Eğitimin İçeriği:

o      Metroloji ve Kalibrasyon (Özet)

o      Metrolojinin Tarihçesi

o      Kalibrasyonun Faaliyet Alanları (Yasal Metroloji, Endüstriyel Metroloji, Bilimsel Metroloji)

o      SI Birimler Sistemi

o      Metroloji ve Kalibrasyon ile İlgili Terimler

o      Metrolojik İzlenebilirlik ve İzlenebilirliğin Sağlanması

o      Ölçüm Belirsizliği ve Ölçüm Belirsizliğinin İstatistiksel İfadesi

o      Örnek Bir Kalibrasyon Metodunun ve Ölçüm Belirsizliği Hesabının Açıklanması

o      Sertifikaların İçeriğinin Kontrolü (ISO/IEC 17025 ve ISO GUIDE 34)

o      Kalibrasyon Noktaları ve Kalibrasyon Kabul Kriterleri

o      Sapma Değerlerinin Kontrolü ve Kabulü

o      En İyi Ölçüm Yeteneği/Ölçüm Belirsizliği Değerinin Kontrolü ve Kabulü

o      Dâhili Kalibrasyon ve Doğrulama/Ara Kontrol Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

o      Kalibrasyon Sıklığının Belirlenmesi

o      Genel Değerlendirme

Eğitimin Süresi:

1 Gün.

Ön Şart:

Bir ön şart bulunmamaktadır.

Notlar:

Teknik Personelin (Üretim/Kalite/Laboratuvar Personeli) katılım sağlaması tavsiye edilmektedir.