İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Laboratuvar yönetim sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi tetkikler ve tedarikçi tetkikleri için tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

Eğitimin İçeriği

    - TS EN ISO/IEC 17025:2017 İç Tetkik Şartları

    - ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

    - İç Tetkiklerin Amacı, Tetkik Tipleri ve Kapsamı

    - İç Tetkiklerin İçeriği, Kalite Tetkiki, Proses Tetkiki, Metot Tetkiki

    - Risk Bazlı Tetkik Yaklaşımı

    - Tetkik İle İlgili Tanımlar, Tetkik Prensipleri, Tetkik Aşamaları

    - Tetkikçi Nitelikleri, Tetkikçini Görev ve Sorumlulukları

    - Tetkik Doküman ve Kayıtları

    - Tetkikin Gerçekleştirilmesi

    - Tetkik Bulguları ve Uygunsuzluklar

    - Düzeltici Faaliyetler ve Takip Faaliyetleri

    - Pratik Çalışmalar

Ön Şart

Eğitime katılacaklar TS EN ISO/IEC 17025:2017 eğitimini almış olmalıdır.

Eğitimin Süresi

1 Gün