İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU-GLP) Eğitimi

İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI (İLU-GLP) Eğitimi

Eğitimin Amacı:

İyi Laboratuvar Uygulamaları-İLU (Good Laboratory Practice (GLP)  Eğitiminin amacı, İnsan sağlığı veya çevre bakımından çalışmaların yapılacağı veya özelliklerinin belirlenmesi planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kaydı ve raporlanması ile ilgili temel bilgilerin anlaşılmasını, gereken maddelerin inceleneceği laboratuvar çalışmalarının sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

o      GLP Nedir?

o      İlgili mevzuat

o      GLP’nin uygulandığı alanlar,

o      Kalite Sisteminde GLP’nin yeri,

o      GLP Neden gereklidir?

o      Personel Hijyeni, Personelin giyim kuralları, Firmaya ve Üretim Alanına Giriş Çıkış Kuralları

o      GLP’ de Organizasyonel Yapı, Görev ve Sorumluluklar,

o      Üretim, Kalite Kontrol ve Mesul Müdürlerin Görev ve Sorumlulukları

o      Clean Room ve Havalandırma Sistemleri,

o      Bina ve Donanım,

o      GLP’de Dokümantasyon

o      GLP Uygulama

o      GLP Denetleme

o      GLP ile ilgili ürüne (İlaç üretimi ) yönelik özel durumlar, olması gereken standartlar.

Eğitimin Süresi:

2 Gün.

Ön Şart:

Bir ön şart bulunmamaktadır.

Notlar:

Katılımcıların eğitim amacını ve kapsamını iyi incelemeleri tavsiye olunur.