Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Eğitimi

Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Katılımcılara, genel metroloji ve kalibrasyon konusunda bilgiler vererek, cihazların kalibrasyon sertifikalarının ve referans malzeme sertifikalarının doğru yorumlanabilmesini sağlayacak teorik ve pratik bilginin sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

o      Metroloji ve Kalibrasyon (Özet)

o      Metrolojinin Tarihçesi

o      Kalibrasyonun Faaliyet Alanları (Yasal Metroloji, Endüstriyel Metroloji, Bilimsel Metroloji)

o      SI Birimler Sistemi

o      Metroloji ve Kalibrasyon ile İlgili Terimler

o      Metrolojik İzlenebilirlik ve İzlenebilirliğin Sağlanması

o      Ölçüm Belirsizliği ve Ölçüm Belirsizliğinin İstatistiksel İfadesi

o      En İyi Ölçüm Yeteneği/Ölçüm Belirsizliği

o      Kalibrasyon Noktaları ve Kalibrasyon Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi

o      Uygunluk Beyanlarının Verilmesi

o      Karar Kuralının Seçilmesi ve Uygulanması

o      Sertifikaların İçeriğinin Kontrolü (ISO/IEC 17025 ve ISO 17034)

o      Sertifikalarının örnek olarak değerlendirilmesi (Katılımcı tarafından belirlenecektir.) 

o      Genel Değerlendirme

Eğitimin Süresi:

1 Gün.

Ön Şart:

Bir ön şart bulunmamaktadır.

Notlar:

Teknik Personelin (Üretim/Kalite/Laboratuvar Personeli) katılım sağlaması tavsiye edilmektedir.