Metot Validasyonu / Verifikasyonu Eğitimi

Metot Validasyonu / Verifikasyonu Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Laboratuvarların performansını belirleyen en önemli faktör olan metotların validasyonunu/verifikayonunu gerçekleştirmek için gerekli istatistiksel yöntemlerin ve metot validasyon/verifikasyon parametrelerinin açıklanmasını kapsamaktadır.

Eğitimin İçeriği:

o      Metot Validasyonu/Verifikasyonu Kaynaklar

o      Metot Validasyonu/Verifikasyonu Tanımlar

o      Temel İstatistik Bilgiler

·                Merkezi Eğilim Ölçüleri (Aritmetik Ortalama, Mod, Medyan)

·                Merkezi Yayılım Ölçüleri (Aralık, Kartil, Ortalama Sapma, Standart Sapma/Varyans)

·                Paralel Sonuçların Standart Sapması

·                Aralıktan Standart Sapma Hesaplama

·                Havuz Standart Sapma

o      Metot Validasyonu / Verifikasyonu Gereklilikler ve Planlama

o      Metot Validasyonu / Verifikasyonu Öğeleri

·                Doğruluk

§   Gerçeklik-Geri Kazanım

§   Kesinlik

Ø   Tekrarlanabilirlik

Ø   Ara Kesinlik

Ø   Tekrarüretilebilirlik-Uyarlık

·                Seçicilik ve Özgünlük

·                Lineerlik-Ölçüm Aralığı

·                LOD-LOQ

·                Hassasiyet

·                Sağlamlık

o      Metot Validasyonu / Verifikasyonu Raporu

o      Laboratuvar İstatistiği

o      Önem Testleri – Hipotez Testleri – İstatistiksel Değerlendirmeler

o      Laboratuvar Kalite Kontrol Kartları

o      Excel Uygulamaları

Eğitimin Süresi:

2 Gün.

Ön Şart:

Yüksek teknik öğrenim almış laboratuvar personellerinin katılması tavsiye edilmektedir. Eğitime MS Excel yüklü dizüstü bilgisayar ile katılım sağlanmalıdır.

Notlar:

Bu eğitimle birlikte Ölçüm Belirsizliği ve Laboratuvarlarda Kalite Kontrol Eğitimlerinin alınması katılımcılar için faydalı olacaktır.