Metot Validasyonu / Verifikasyonu Eğitimi

Metot Validasyonu/Verifikasyonu Eğitimi

Eğitimin Amacı

Laboratuvarların performansını belirleyen en önemli faktör olan metotların validasyonunu/verifikayonunu gerçekleştirmek için gerekli istatistiksel yöntemlerin ve metot validasyon/verifikasyon parametrelerinin açıklanmasını, kapsamaktadır.

Eğitimin İçeriği

    - Metot Validasyonu/Verifikasyonu Kaynaklar

    - Metot Validasyonu/Verifikasyonu Tanımlar

    - Temel İstatistik Bilgiler

        -> Merkezi Eğitim Ölçüleri (Aritmetik Ortalama, Mod, Medyan)

        -> Merkezi Yayılım Ölçüleri (Aralık, Kartil, Ortalama Sapma, Standart Sapma/Varyans)

        -> Paralel Sonuçların Standart Sapması

        -> Aralıktan Standart Sapma Hesaplama

        -> Havuz Standart Sapma

    - Metot Validasyonu/Verifikasyonu Gereklilikler ve Planlama

    - Metot Validasyonu/Verifikasyonu Öğeler

        -> Doğruluk

        -> Gerçeklik-Geri Kazanım

        -> Kesinlik

        -> Tekrarlanabilirlik

        -> Ara Kesinlik

        -> Tekrarüretilebilirlik

        -> Seçicilik ve Özgünlük

        -> Lineerlik-Ölçüm Aralığı

        -> LOD-LOQ

        -> Hassasiyet

        -> Sağlamlık

    - Metot Validasyonu/Verifikasyonu Raporu

2 .Gün

 - Laboratuvar İstatistiği – Kaynaklar

- Önem Testleri – Hipotez Testleri – İstatistiksel Değerlendirmeler

        -> Dixon Q Testi

        -> Grubbs Testi

        -> Cochran Testi

        -> F Testi

        -> t testi

        -> ANOVA Testi

        -> Ki-kare Testi

        -> z skoru

        -> En Değeri

    - Laboratuvar Kalite Güvence

        -> X ve R Kartları

    - Excel Uygulamaları

Ön Şart

Eğitime katılacaklar üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olmalıdır. Eğitime MS Excel yüklü dizüstü bilgisayar ile katılım sağlanmalıdır.

Eğitimin Süresi

2 Gün