Süreç Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kuruluşların hangi sektörde yer alırsa alsın, rekabet güçlerini artırmakta faydalanacakları en temel araçlardan biri de süreç Yönetimidir.Süreç Yönetimi bilincinin ve kavramının kuruluş içinde bilinmesi ve süreç yönetiminin uygulanması yönetim sistemlerinin önemli bir şartıdır.Bu eğitimde Süreç yönetim sistemi bir bütün olarak anlatılmaktadır.

Eğitimin İçeriği

    - TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Süreç Yaklaşımı İle Ele Alınması

- Kalite Yönetim Sistemi Süreçlerinin Tanımlanması

- Süreçlerin Sırasının ve Birbirleri İle Etkileşiminin Tayini

- Süreçlerin Çalıştırılması ve Kontrolünü Sağlamak İçin Kriter ve Metodlar

- Süreçlerin Çalıştırılması İçin Gereken Kaynak Ve Bilgiler

- Süreçlerin İzlenmesi, Ölçülmesi, Ölçüm Metodları ve Süreçlerin Analizi

- Sürekli İyileştirme

- Pratik Çalışmalar

Eğitimin Süresi

1 Gün