Süreç Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Kuruluşlarda süreç yönetimini oluşturmak veya mevcut sistemi iyileştirmek için süreçlerin doğru şekilde tanımlanması, işletilmesi, performanslarının izlemesi ve sürekli iyileştirmesi için yaklaşımlar ve yöntemlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

o      TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Süreç Yaklaşımı İle Ele Alınması

o      Kalite Yönetim Sistemi Süreçlerinin Tanımlanması

o      Süreçlerin Sırasının ve Birbirleri İle Etkileşiminin Tayini

o      Süreçlerin Çalıştırılması ve Kontrolünü Sağlamak İçin Kriter ve Metotlar

o      Süreçlerin Çalıştırılması İçin Gereken Kaynak ve Bilgiler

o      Süreçlerin İzlenmesi, Ölçülmesi, Ölçüm Metotları ve Süreçlerin Analizi

o      Sürekli İyileştirme

o      Pratik Çalışmalar

Eğitimin Süresi:

1 Gün.

Ön Şart:

Bir ön şart bulunmamaktadır.

Notlar:

-