TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve istemli çalışmalar yürütmelerinin sağlanması.

Eğitimin İçeriği

- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamalarının Tarihçesi

- TS 18001 Standardının Tanıtımı

- İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

- İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kısa Tanımlar

- Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Risk Denetimi Planlaması

- Yasal Gereklilikler

- OHSAS Yönetim Programı

- Yapı ve Sorumluluk

- Eğitim, Farkındalık ve Yeterlik

- Danışma, Katılım ve İletişim

- İşlem Kontrolü

- Acil Durum Hazırlığı ve Tepkisi

- Performans Ölçümü, İzleme ve Ölçme

- Kontrol ve Düzeltici Faaliyet

- Yönetimin Gözden Geçirmesi

Eğitimin Süresi

2 Gün