TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çevre Yönetim Sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır.

Eğitimin İçeriği

- Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar

- Pratik ve Örnek Çalışmalar

- Çevre Politikası

- Çevre Programının Geliştirilmesi / Sorumlulukların Tanımlanması

- Çevre Prosedürlerinin Tanımlanması

- Uygulama ve işlem planlaması

- Düzeltici ve önleyici faaliyetler

- Yönetimin gözden geçirmesi

- Sağlık, Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Çevre Yönetim Sistemi ile Entegrasyonu

Eğitimin Süresi

2 Gün