TS EN ISO 14001 İç Tetkikçi Eğitimi

TS EN ISO 14001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

TS EN ISO 14001:2015 standardına göre kurulmuş olan çevre yönetim sisteminin tanımlanmış gerekliliklere uygunluğun, etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin kontrol edilmesi amacıyla TS EN ISO 19011 standardına göre gerçekleştirilecek olan kuruluş içi tetkikler ve tedarikçi tetkikleri için tetkik görevlilerinin eğitilmesidir

Eğitimin İçeriği:

o      Tetkik İle İlgili Tanımlar ve Terimler

o      TS EN ISO 14001:2015 İç Tetkik Şartları

o      TS EN ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

o      İç Tetkiklerin Amacı, Tetkik Tipleri ve Kapsamı

o      İç Tetkiklerin İçeriği (Kalite Tetkiki, Proses Tetkiki)

o      Tetkik Prensipleri

o      Risk Bazlı Tetkik Yaklaşımı

o      Tetkik Programlarının Hazırlanması

o      Tetkik Aşamaları

o      Tetkikçi Nitelikleri, Tetkikçinin Görev ve Sorumlulukları

o      Tetkik Doküman ve Kayıtları

o      Tetkikin Gerçekleştirilmesi

o      Tetkik Bulguları ve Uygunsuzluklar

o      Düzeltici Faaliyetler ve Takip Faaliyetleri

o      Pratik Çalışmalar

Eğitimin Süresi:

1 Gün.

Ön Şart:

Eğitime katılacaklar TS EN ISO 14001:2015 eğitimini almış olmalıdır.

Notlar:

-