TS EN ISO 15189 Laboratuar Akreditasyonu Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Medikal laboratuvarların akreditasyonunun, test sonuçlarının hasta ve sağlık personeli nezdinde güvence altına alınmasını sağlamak için TS EN ISO 15189’un şartlarının açıklanmasıdır.

Eğitimin İçeriği

    - TS EN ISO 15189'un Laboratuvarlar Açısından Yararları

    - Laboratuvarların ISO 15189'a Göre Akreditasyon Süreci

    - ISO 15189 Standardının Madde Madde Açıklanması (Örneklerle)

    - Yönetim Şartları

        -> Kuruluş ve Yönetim

        -> Kalite Yönetim Sistemi

        -> Doküman Kontrolü

        -> Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi

        -> Başvuru Laboratuvarları Tarafından Yapılan Analizler

        -> Dış Hizmetler ve Malzemelerin Satın Alınması

        -> Danışmanlık Hizmetleri

        -> Şikayetlerin Çözümlenmesi

        -> Uygunsuzlukların Tanımlanması Ve Kontrolü

        -> Düzeltici Faaliyetler

        -> Önleyici Faaliyet

        -> Sürekli İyileştirme

        -> Kalite ve Teknik Kayıtlar

        -> İç Tetkikler

    - Teknik Şartlar

        -> Yönetimin Gözden Geçirmesi

        -> Personel

        -> Yerleşim ve Çevre Şartları

        -> Laboratuvar Donanımı

        -> Analiz Öncesi Prosedürler

        -> Analiz Prosedürleri

        -> Analiz Prosedürlerinin Kalitesinin Güvence Altına Alınması

        -> Analiz Sonrası Prosedürler

        -> Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi

Eğitimin Süresi

2 Gün