TS EN ISO 15189 Temel Eğitimi

TS EN ISO/IEC 15189:2014 Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Analiz sonuçlarının kalitesini temin etmek, güvenirliğini sağlamak ve bu kapsamda akredite olmak isteyen tıbbi laboratuvarlar için geliştirilmiş uluslararası standart olan TS EN ISO 15189’un gerekliliklerinin açıklanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

o      Akreditasyonun Tanımı, Amacı ve İlgili Standartlar

o      TS EN ISO 15189:2014 Standardı Tarihçesi

o      TS EN ISO 15189:2014 Standardı Maddeleri

·                0. Giriş

·                2. Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar

·                3. Terimler ve Tarifler

·                4. Yönetim Şartları

§   4.1. Kuruluş ve Yönetim Sorumluluğu

§   4.2. Kalite Yönetim Sistemi

§   4.3. Doküman Kontrolü

§   4.4. Hizmet Anlaşmaları

§   4.5. Başvuru Laboratuvarları Tarafından Yapılan Analizler

§   4.6. Dış Hizmetler ve Malzemelerin Temini

§   4.7. Danışmanlık Hizmetleri

§   4.8. Şikâyetlerin Çözümlenmesi

§   4.9. Uygunsuzlukların Tanımlanması Ve Kontrolü

§   4.10. Düzeltici Faaliyet

§   4.11. Önleyici Faaliyet

§   4.12. Sürekli İyileştirme

§   4.13. Kayıtların Kontrolü

§   4.14. Değerlendirme ve Tetkikler

§   4.15. Yönetimin Gözden Geçirmesi

·                5. Teknik Şartlar

§   5.1. Personel

§   5.2.Yerleşim ve Ortam Koşulları

§   5.3. Laboratuvar Donanımı, Reaktifler ve Sarf Malzemeleri

§   5.4. Analiz Öncesi Prosesler

§   5.5. Analiz Prosesleri

§   5.6. Analiz Sonuçları Kalitesinin Güvence Altına Alınması

§   5.7. Analiz Sonrası Prosesler

§   5.8. Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi

§   5.9. Sonuçların Yayımlanması

§   5.10. Laboratuvar Bilgi Yönetimi

o      TS EN 15189:2014 Uygulamalar

·                Proses Etkileşim Şeması ve Örnek Bir Proses Hazırlanması

·                Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

·                Risk Analizi

o      Akreditasyon Sürecinin Açıklanması

Eğitimin Süresi:

2 Gün.

Ön Şart:

Bir ön şart bulunmamaktadır.

Notlar:

Bu eğitim öncesinde katılımcıların TS EN ISO 9001 ve Süreç Yönetimi Eğitimlerini almış olmaları faydalı olacaktır. Bu eğitim sonrasında ise katılımcıların Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu ve Risk Yönetimi Eğitimlerini almaları faydalı olacaktır.