TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir Kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki tehlikeleri analiz etmek ve yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği

- Gıda Güvenliği Temel Kavramların Açıklanması

- Ön Gereksinim Programları

- TS EN ISO 22000 Standardı Maddelerinin Yorumlanması

- Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması

- Temel Gıda Mevzuatlarının Ele Alınması ve Takip Yöntemleri

- Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması,

- Doğrulanması ve iyileştirilmesi

- Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitimin Süresi

2 Gün