TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kalite Yönetim Sistem Standardı temel kavramları, sekiz temel prensip ile Standard maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği

    - Kalite ile İlgili Temel Kavramlar

- Kalite Sistemlerinin Gelişimi

- Kalite Gereksinimleri

- Kalite Yönetim Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Faydalar

- Kalite Yönetim Sistemlerinde Organizasyon Yapısı

- TS EN ISO 9001:2008 Serisi Standardlarının Tanıtımı

- TS EN ISO 9001:2008 Standardın Maddelerinin Yorumlanması

- Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitimin Süresi

2 Gün