TS EN ISO/IEC 17020 Temel Eğitimi

TS EN ISO/IEC 17020:2012 Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Muayene hizmeti veren kuruluşların yeterliliğinin tanınması için gereken genel şartları ve bu kapsamda akredite olmak isteyen kuruluşlar için geliştirilmiş uluslararası standart olan TS EN ISO/IEC 17020’nin gerekliliklerinin açıklanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

o      Akreditasyonun Tanımı, Amacı ve İlgili Standartlar

o      TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardı Tarihçesi

o      TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardı Maddeleri

·                0. Giriş

·                1. Kapsam

·                2. Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar

·                3. Terimler ve Tarifler

·                4. Genel Şartlar

·                5. Yapısal Şartlar

·                6. Kaynak Şartları

·                7. Proses Şartları

·                8. Yönetim Sistemi Şartları

o      TS EN ISO/IEC 17020:2012 Uygulamalar

·                Muayene Talimatı ve Çeklisti Hazırlanması - Örnek Çalışma

o      Akreditasyon Sürecinin Açıklanması

Eğitimin Süresi:

2 Gün.

Ön Şart:

Bir ön şart bulunmamaktadır.

Notlar:

-