TS EN ISO/IEC 17024 Temel Eğitimi

TS EN ISO/IEC 17024:2012 Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Personel belgelendirme hizmeti veren kuruluşların yeterliliğinin tanınması için gereken genel şartları ve bu kapsamda akredite olmak isteyen kuruluşlar için geliştirilmiş uluslararası standart olan TS EN ISO/IEC 17024’ün gerekliliklerinin açıklanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

o      Akreditasyonun Tanımı, Amacı ve İlgili Standartlar

o      TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı Tarihçesi

o      TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı Maddeleri

·                0. Giriş

·                1. Kapsam

·                2. Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar

·                3. Terimler ve Tarifler

·                4. Genel Şartlar

·                5. Yapısal Şartlar

·                6. Kaynak Şartları

·                7. Kayıtlara ve Bilgilere İlişkin Şartlar

·                8. Belgelendirme Programları

·                9. Belgelendirme Prosesi Şartları

·                10. Yönetim Sistemi Şartları

o      TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygulamalar

·                Belgelendirme Programı Hazırlanması - Örnek Çalışma

o      Akreditasyon Sürecinin Açıklanması

Eğitimin Süresi:

1 Gün.

Ön Şart:

Bir ön şart bulunmamaktadır.

Notlar:

-