TS EN ISO/IEC 17025:2017 Temel Eğitimi

TS EN ISO/IEC 17025:2017

Eğitimin Amacı

Deney, kalibrasyon ve numune alma konularında hizmet veren laboratuvarlarda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve akredite edilmesi için gerekli şartların açıklanmasıdır.

Eğitimin İçeriği

    - Akreditasyon

    - TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı Tarihçesi

    - TS EN ISO/IEC 17025:2017 Temel Değişiklikler

    - TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı Maddeleri

        -> Giriş

        -> Kapsam

        -> Atıf Yapılan Standartlar

        -> Terimler ve Tarifler

        -> Genel Gereklilikler

4.1.Tarafsızlık     

4.2.Gizlilik

    -Yapısal Gereklilikler

    -Kaynak Gereklilikleri

6.1.Genel

6.2 Personel

6.3.Tesisler ve Çevresel Koşullar

6.4.Donanım

6.5.Metrolojik İzlenebilirlik

6.6.Dışarıdan Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetler


Proses Gereklilikleri

7.1 Taleplerin, Tekliflerin Ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi

7.2.Yöntemlerin Seçilmesi, Doğrulanması Ve Geçerli Kılınması

7.3.Numune Alma

7.4.Analiz Ögelerinin Elleçlenmesi

7.5.Teknik Kayıtlar

7.6.Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi

7.7.Sonuçların Geçerliliğinin Güvence Altına Alınması

7.8.Sonuçların Raporlaması Ve Sertifikalandırılması

7.9.Şikâyetler

7.10.Uygun Olmayan İş

7.11.Verilerin Kontrolü Ve Bilgi Yönetimi


Yönetim Sistemi Gereklilikleri

8.1.Seçenekler

8.2.Yönetim Sistemi Dokümantasyonu (Seçenek A)

8.3.Yönetim Sistemi Dokümanlarının Kontrolü (Seçenek A)

8.4.Kayıtların Kontrolü (Seçenek A)

8.5.Risk Ve Fırsatların Ele Alınmasına Yönelik Faaliyetler (Seçenek A)

8.6.İyileştirme (Seçenek A)

8.7.Düzeltici Faaliyetler (Seçenek A)

8.8.İç Tetkikler (Seçenek A)

8.9.Yönetimin Gözden Geçirmesi (Seçenek A)

    - TS EN ISO/IEC 17025:2017 Uygulamalar

        -> Karar Kuralı - Örnek Çalışma

        -> Risk ve Fırsat Analizi – Örnek Çalışma

Ön Şart

Bir ön şart bulunmamaktadır.

Eğitimin Süresi

Toplam 2 Gün