TS EN ISO/IEC 17025 İç Tetkikçi Eğitimi

TS EN ISO/IEC 17025:2017 İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre laboratuvarlarda kurulmuş olan yönetim sisteminin tanımlanmış gerekliliklere uygunluğun, etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin kontrol edilmesi amacıyla TS EN ISO 19011 standardına göre gerçekleştirilecek olan kuruluş içi tetkikler ve tedarikçi tetkikleri için tetkik görevlilerinin eğitilmesidir

Eğitimin İçeriği:

o      Tetkik İle İlgili Tanımlar ve Terimler

o      TS EN ISO/IEC 17025:2017 İç Tetkik Şartları

o      TS EN SO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

o      İç Tetkiklerin Amacı, Tetkik Tipleri ve Kapsamı

o      İç Tetkiklerin İçeriği (Kalite Tetkiki, Teknik Tetkik, Metot Tetkiki)

o      Tetkik Prensipleri

o      Risk Bazlı Tetkik Yaklaşımı

o      Tetkik Programlarının Hazırlanması

o      Tetkik Aşamaları

o      Tetkikçi Nitelikleri, Tetkikçinin Görev ve Sorumlulukları

o      Tetkik Doküman ve Kayıtları

o      Tetkikin Gerçekleştirilmesi

o      Tetkik Bulguları ve Uygunsuzluklar

o      Düzeltici Faaliyetler ve Takip Faaliyetleri

o      Pratik Çalışmalar

Eğitimin Süresi:

1 Gün.

Ön Şart:

Eğitime katılacaklar TS EN ISO/IEC 17025:2017 eğitimini almış olmalıdır.

Notlar:

-