TS EN ISO/IEC 17025 Temel Eğitimi

TS EN ISO/IEC 17025:2017 Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Deney, kalibrasyon ve numune alma faaliyetlerinin sonuçlarının kalitesini temin etmek, güvenirliğini sağlamak ve bu kapsamda akredite olmak isteyen deney ve kalibrasyon laboratuvarları için geliştirilmiş uluslararası standart olan TS EN ISO/IEC 17025’in gerekliliklerinin açıklanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

o      Akreditasyonun Tanımı, Amacı ve İlgili Standartlar

o      TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı Tarihçesi

o      TS EN ISO/IEC 17025:2017 Temel Değişiklikler

o      TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı Maddeleri

·                0. Giriş

·                1. Kapsam

·                2. Atıf Yapılan Standartlar

·                3. Terimler ve Tarifler

·                4. Genel Gereklilikler

§   4.1. Tarafsızlık     

§   4.2. Gizlilik

·                5. Yapısal Gereklilikler

·                6. Kaynak Gereklilikleri

§   6.1. Genel

§   6.2. Personel

§   6.3. Tesisler ve Çevresel Koşullar

§   6.4. Donanım

§   6.5. Metrolojik İzlenebilirlik

§   6.6. Dışarıdan Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetler

·                7. Proses Gereklilikleri

§   7.1 Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi

§   7.2. Yöntemlerin Seçilmesi, Doğrulanması ve Geçerli Kılınması

§   7.3. Numune Alma

§   7.4. Deney ve Kalibrasyon Ögelerinin Elleçlenmesi

§   7.5. Teknik Kayıtlar

§   7.6. Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi

§   7.7. Sonuçların Geçerliliğinin Güvence Altına Alınması

§   7.8. Sonuçların Raporlaması ve Sertifikalandırılması

§   7.9. Şikâyetler

§   7.10. Uygun Olmayan İş

§   7.11. Verilerin Kontrolü ve Bilgi Yönetimi

·                8. Yönetim Sistemi Gereklilikleri

§   8.1. Seçenekler

§   8.2. Yönetim Sistemi Dokümantasyonu (Seçenek A)

§   8.3. Yönetim Sistemi Dokümanlarının Kontrolü (Seçenek A)

§   8.4. Kayıtların Kontrolü (Seçenek A)

§   8.5. Risk ve Fırsatların Ele Alınmasına Yönelik Faaliyetler (Seçenek A)

§   8.6. İyileştirme (Seçenek A)

§   8.7. Düzeltici Faaliyetler (Seçenek A)

§   8.8. İç Tetkikler (Seçenek A)

§   8.9. Yönetimin Gözden Geçirmesi (Seçenek A)

o      TS EN ISO/IEC 17025:2017 Uygulamalar

·                Karar Kuralı - Örnek Çalışma

·                Risk ve Fırsat Analizi – Örnek Çalışma

o      Akreditasyon Sürecinin Açıklanması

Eğitimin Süresi:

2 Gün.

Ön Şart:

Bir ön şart bulunmamaktadır.

Notlar:

Revizyon eğitimine katılacaklar için eğitim 1 gün olarak düzenlenebilmektedir. Bu eğitim sonrasında katılımcıların Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu ve Risk Yönetimi Eğitimlerini almaları faydalı olacaktır.