TS EN ISO/IEC 17034 Temel Eğitimi

TS EN ISO/IEC 17034:2018 Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Referans Malzeme Üreten kuruluşların yeterliliğinin tanınması için gereken genel şartları ve bu kapsamda akredite olmak isteyen kuruluşlar için geliştirilmiş uluslararası standart olan TS EN ISO/IEC 17034’ün gerekliliklerinin açıklanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

o      Akreditasyonun Tanımı, Amacı ve İlgili Standartlar

o      TS EN ISO/IEC 17034:2018 Standardı Tarihçesi

o      TS EN ISO/IEC 17034:2018 Standardı Maddeleri

·                0. Giriş

·                1. Kapsam

·                2. Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar

·                3. Terimler ve Tarifler

·                4. Genel Şartlar

·                5. Yapısal Şartlar

·                6. Kaynak Şartları

·                7. Teknik ve Üretim Şartları

·                8. Yönetim Sistemi Şartları

o      TS EN ISO/IEC 17034:2018 Uygulamalar

·                ISO GUIDE 35 – Referans Malzemelerin Homejenliği ve Kararlığının Tayini

o      Akreditasyon Sürecinin Açıklanması

Eğitimin Süresi:

2 Gün.

Ön Şart:

Yüksek teknik öğrenim almış laboratuvar personellerinin katılması tavsiye edilmektedir. Eğitime MS Excel yüklü dizüstü bilgisayar ile katılım sağlanmalıdır.

Notlar:

Katılımcıların Laboratuvarlarda Kalite Kontrol ve Laboratuvar İstatistiği Eğitimi almış olmaları faydalı olacaktır.