TS EN ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Ürün belgelendirme hizmeti veren uygunluk değerlendirme kuruluşlarda,  TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve akredite edilmesi için gerekli olan şartları açıklamaktır.

Eğitimin İçeriği

- Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonu

- Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının TS EN ISO/IEC 17065’e göre Akreditasyon Süreci (Başvuru, Denetim, Gözetim vs.)

- TS EN ISO/IEC 17065 Standardının Gereklilikleri

- Terimler ve Tarifler

- Genel Şartlar

-> Yasal ve Sözleşmeye İlişkin Hususlar

-> Tarafsızlığın Yönetimi

-> Yükümlülük ve Finansman

-> Ayrımcı Olmama Şartları

-> Gizlilik

-> Kamuya Açık Bilgiler

- Yapısal Şartlar

-> Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim

-> Tarafsızlığın Korunması Mekanizması

- Kaynak Şartları

-> Belgelendirme Kuruluşu Personeli

-> Değerlendirme için Kaynaklar

- Proses Şartları

-> Genel

-> Başvuru, Başvurunun Gözden Geçirilmesi

-> Değerlendirme

-> Gözden Geçirme

-> Belgelendirme Kararı

-> Belgelendirme Dokümantasyonu

-> Belgelendirilmiş Ürünler Veri tabanı

-> Gözetim

-> Belgelendirmeyi Etkileyen Değişiklikler

-> Belgelendirmenin Sonlandırılması, Daraltılması, Askıya Alınması veya Geri Çekilmesi

-> Kayıtlar

-> Şikâyetler ve İtirazlar

- Yönetim Sistemi Şartları

-> Genel Yönetim Sistemi Dokümantasyonu

-> Dokümanların Kontrolü

-> Yönetimin Gözden Geçirmesi

-> İç Tetkikler

-> Düzeltici Faaliyetler

-> Önleyici Faaliyetler

Ön Şart

Bir ön şart bulunmamaktadır.

Eğitimin Süresi

2 Gün