TS ISO 45001:2018 Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standardı temel kavramları ile standart maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

o      İSG ile İlgili Tanımlar, Belgelendirmenin Amacı ve İlgili Standartlar

o      TS ISO 45001:2018 Standardı Tarihçesi

o      TS ISO 45001:2018 Standardı Maddeleri

·                0. Giriş

·                1. Kapsam

·                2. Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar

·                3. Terimler ve Tarifler

·                4. Kuruluşun Bağlamı

·                5. Liderlik

·                6. Planlama

·                7. Destek

·                8. Operasyon

·                9. Performans Değerlendirme

·                10. İyileştirme

o      TS ISO 45001:2018 Uygulamalar

·                OHSAS-TS 18001 den TS ISO 45001’e Geçiş ve Temel Farklılıklar

·                İSG ve Risk Analizi

o      Belgelendirme Sürecinin Açıklanması

Eğitimin Süresi:

2 Gün.

Ön Şart:

Bir ön şart bulunmamaktadır.

Notlar:

Bu eğitim öncesinde katılımcıların TS EN ISO 9001 ve sonrasında ise Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Eğitimlerini almaları faydalı olacaktır.