TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bilgi Güvenliği temel kavramları, Risk Analizi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardının on temel prensibinin yorumlanarak etkin bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması çalışmalarına katkı sağlamasıdır.

Eğitimin İçeriği

- Bilgi ve Bilgi Güvenliği Kavramları, Terimler

- Risk Analizi

- TS ISO/IEC 27001 Standardın Maddelerinin Yorumlanması

- Güvenlik Kontrolleri ve Önlemler

- Kritik Başarı Faktörleri

- Dokümantasyon

- Belgelendirme Süreci

- Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitimin Süresi

2 Gün