TS EN ISO 17034 - Referans Malzeme Üreticilerinin Yeterliliği İçin Genel Şartlar

TS EN ISO 17034 Referans Malzeme Üreticilerinin Yeterliliği İçin Genel Şartlar

Laboratuvarlarda Referans Malzemelerin kullanımı ölçülen veya atanmış özelliklerin değerleri arasında bir aktarma imkânı sağlar. Bu tür Referans Malzemeler ölçüm cihazlarının kalibrasyonunda, ölçüm prosedürlerinin validasyonunda ve ölçüm sonuçlarının kalitesinin temin edilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Referans malzeme üreticilerinin referans malzemelerin kalitesini sahip oldukları bilimsel ve teknik yeterliliği göstererek kanıtlaması yöntemlerden biridir. Yüksek doğrulukta Referans Malzemeler için talepler de her geçen gün artmaktadır.

Referans Malzeme üreticileri TS EN ISO 17034 ile birlikte TS EN ISO/IEC 17025 şartlarını da aynı zamanda yerine getirmek zorundadır. TS EN ISO/IEC 17025 test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliğinin tanımlanması için hazırlanmış olup, Referans Malzeme üreticisinin kendi laboratuvarı olması durumunda konuyla ilgisi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Referans Malzeme üreticilerinin faaliyetlerinin bu iki kriter dokümandaki şartları akreditasyon başvurusundan önce sağlaması zorunludur.

Bunun dışında aşağıdaki standartlara da uygun olarak faaliyetlerin sürdürülmesi gereklidir.

İlgili Standart:

TS EN ISO/IEC 17025:2017 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler

ISO GUIDE 30:2015 Reference Materials - Selected Terms And Definitions

ISO GUIDE 31:2015 Reference Materials - Contents of Certificates, Labels and Accompanying Documentation

ISO GUIDE 33:2015 Reference Materials - Good Practice in Using Reference Materials

ISO 17034:2016 General Requirements for the Competence of Reference Material Producers

ISO GUIDE 35:2017 Reference Materials - Guidance for Characterization and Assessment of Homogeneity and Stability