TS EN ISO/IEC 17025 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler

TS EN ISO/IEC 17025 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler

TS EN ISO/IEC 17025 standardı, laboratuvarların yetkinliği, tarafsızlığı ve tutarlı çalışmalarına dair genel gereklilikleri kapsar. TS EN ISO/IEC 17025 standardı, personel sayısına bakılmaksızın laboratuvar faaliyetleri gerçekleştiren tüm kuruluşlara uygulanabilir. Laboratuvar müşterileri, yasal merciler, emsal değerlendirmesi kullanan kuruluşlar ve yapılar, akreditasyon kurumları ve benzerleri bu standardı, laboratuvarların yetkinliğini onaylamak ya da tanımak için kullanır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı, numune alma dâhil, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bir laboratuvarın yeterliliğinin tanınması için sağlaması gereken genel şartları kapsar. TS EN ISO/IEC 17025 standardı, standart olmayan ve laboratuvar tarafından geliştirilen metotlarla yapılan deney ve kalibrasyon hizmetlerinin yetkinliğine ilişkin gereklilikleri de kapsar. TS EN ISO/IEC 17025 standardı, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar, birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuvarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarları kapsar.

İlgili Standart:

TS EN ISO/IEC 17025 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler