TS EN ISO/ISO 17065 - Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar

TS EN ISO/IEC 17065 - Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar

TS EN ISO/IEC 17065 standardı, ürün, proses ve hizmet belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğine, tutarlı işletimine ve tarafsızlığına yönelik şartları kapsar. Bu standarda uygun işletilen belgelendirme kuruluşlarının; ürünlerin, proseslerin ve hizmetlerin tüm belgelendirme tiplerini sağlaması gerekmez.

TS EN ISO/IEC 17065 standardı, yerine getirilmeleri suretiyle; belgelendirme kuruluşlarının belgelendirme programlarını yeterli, tutarlı ve tarafsız bir şekilde işletimini sağlaması ve böylelikle bu tür kuruluşların tanınırlığını ve belgelendirilmiş olan ürünlerin, proseslerin ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünün kolaylaştırılması ve bunun sonucu uluslararası ticaretin ilerlemesi amaçlanan şartları belirtir. Bu standart; resmi makamlar, belgelendirme programı sahipleri ve diğerleri tarafından gerçekleştirilen akreditasyon, emsal değerlendirme veya yetkilendirme işlemleri için bir kriter dokümanı olarak kullanılabilir.

TS EN ISO/IEC 17065 standardında yer alan şartlar özellikle; ürün, proses veya hizmet belgelendirme programları işleten belgelendirme kuruluşları için genel kriterler olarak göz önünde bulundurulmaları amacıyla hazırlanmıştır. Belirli bir endüstri sektörü veya diğer sektörler tarafından kullanıldığında veya sağlık ve güvenlik gibi belirli şartların göz önünde bulundurulması gerektiğinde bu şartların genişletilmesi gerekebilir.

İlgili Standart:

TS EN ISO/IEC 17065 - Uygunluk Değerlendirmesi - Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar